Podatelna MěÚ

Podatelna MÚ Jeseník radnice, Masarykovo nám 167/1 Jeseník

Pracovníci: 
Olga Hondlová, sekretariát starosty, kancelář 524, I.patro, radnice, Tel. 584 498 151
Pracovní doba podatelny v budově radnice:
Pondělí, středa 08:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 13:00

Podatelna MÚ Jeseník IPOS - kancelář 190 (přízemí), Karla Čapka 1147/10 Jeseník

Pracovníci:
Kavková Lenka, referent, Tel: 584 498 444
Otáhalová Lenka, referent, Tel: 584 498 444
Wormová Dagmar, archivní a spisová služba, Tel: 584 498 443
Pracovní doba podatelny v budově IPOS: 
Pondělí, středa 08:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 13:00