Podatelna MěÚ

Podatelna MÚ Jeseník radnice, Masarykovo nám 167/1 Jeseník

Pracovní doba podatelny v budově radnice:
Pondělí, středa 08:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 08:00 - 16:00
Pátek 08:00 - 15:00

Pracovníci: 

Olga Hondlová, sekretariát starosty, kancelář 524, I.patro, radnice

Podatelna MÚ Jeseník IPOS - kancelář 190 (přízemí), Karla Čapka 1147/10 Jeseník

Pracovní doba podatelny v budově IPOS: 
Pondělí, středa 08:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 08:00 - 14:00
Pátek 08:00 - 13:00

Pracovníci: 

Kavková Lenka, referent, Tel: 584 498 444

Otáhalová Lenka, referent, Tel: 584 498 444

Wormová Dagmar, archivní a spisová služba, Tel: 584 498 443