Zápisy z jednání investičního výboru

INVESTIČNÍ VÝBOR
Volební období 2018-2022
předseda:
 bude zvoleno
tajemník: Ing. Jiří Uher (jiri.uher@mujes.cz)
členové: bude zvoleno

Zápis z 1. zasedání Investičního výboru verze pro tisk