Zápisy z jednání investičního výboru

INVESTIČNÍ VÝBOR
Volební období 2018-2022
předseda:
 Bohumil Kubíček
tajemník: Ing. Jiří Uher (jiri.uher@mujes.cz)
členové: Petr Malý, Ing. Pavel Perutka, Ing. Jiří Švub, Ing. PhD. Michal Mudra.

Zápis z 1. zasedání Investičního výboru verze pro tisk