Výbory zřízené Zastupitelstvem města Jeseníku

Finanční výbor

předseda: Rudolf Lindovský
tajemník: Ing. Karel Buchta (karel.buchta@mujes.cz)
členové: Lenka Špangerová, Ladislav Trhlík, Ing. Marie Fomiczewová, Ing. Zuzana Vidláková
zápisy z výboru

Kontrolní výbor

předseda: Jiří Jelínek
tajemník: Ing. Jitka Zatloukalová (jitka.zatloukalova@mujes.cz)
členové: Ing. Miroslav Šustek, Ing. Miroslav Güttner, Martin Škoda, Ing. Tomáš Hauzner
zápisy z výboru