Schválené termíny konání Zastupitelstva města Jeseníku

20.9. 2018 v zasedací místnosti budovy IPOS, ul. K. Čapka