Schválené termíny konání Zastupitelstva města Jeseníku

19. září 2019

31. října 2019

12. prosince 2019