Volební období 2010 - 2014

Bytová komise

Zápis č.1 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 25. ledna 2011 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 12.dubna 2011 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 9.června 2011 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 13.září 2011 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 15. listopadu 2011 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 15. února 2012 verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. května 2012 verze pro tisk
Zápis č. 8 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 6. září 2012 verze pro tisk
Zápis č. 9 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 18. října 2012 verze pro tisk
Zápis č. 10 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 19. února 2013 verze pro tisk
Zápis č. 11 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. dubna 2013 verze pro tisk
Zápis č. 12 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 11. června 2013 verze pro tisk
Zápis č. 13 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 5. září 2013 verze pro tisk
Zápis č. 14 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 17. října 2013 verze pro tisk
Zápis č. 15 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 13. března 2014 verze pro tisk
Zápis č. 16 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16. června 2014 verze pro tisk
Zápis č. 17 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 9. září 2014 verze pro tisk

Komise pro rodinu a sociální věci

Volební období 2010-2014
Zápis č. 1 z jednání komise dne 18.1.2011 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise dne 22.2.2011 verze pro tisk
- příloha č.1 - výsledky dotazníku k městskému porodnému k 24.11.2010 verze pro tisk
- příloha č.2 - Programové prohlášení Rady města Jeseníku pro volební období 2010-2014 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise dne 22.3.2011 verze pro tisk
Zápis č. 4 z jednání komise dne 3.5.2011 verze pro tisk
Zápis č. 5 z jednání komise dne 7.6.2011 verze pro tisk
Zápis č. 6 z jednání komise dne 8.9.2011 verze pro tisk
Zápis č. 7 z jednání komise dne 18.10.2011 verze pro tisk
Zápis č. 8 z jednání komise dne 22.11.2011 verze pro tisk
Zápis č. 9 z jednání komise dne 7.12. 2011 verze pro tisk
- příloha č. 1 -  výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
Zápis č. 10 z jednání komise dne 17.1. 2012 verze pro tisk
Zápis č. 11 z jednání komise dne 21.2.2012 verze pro tisk
Zápis č. 12 z jednání komise dne 27.3.2012 verze pro tisk
Zápis č. 13 z jednání komise dne 29.5.2012 verze pro tisk
Zápis č. 14 z jednání komise dne 5.9.2012 verze pro tisk
- příloha č. 1 - program Dny seniorů 2012 verze pro tisk
Zápis č. 15 z jednání komise 16.10.2012 verze pro tisk
Zápis č. 16 z jednání komise 13.11.2012 verze pro tisk
- příloha č. 1 - Plán rozvoje rodinné politika města Jeseník pro roky 2012-2015 verze pro tisk
- příloha č. 2 - výstupy dotazníku k městskému porodnému verze pro tisk
Zápis č. 17 z jednání komise 8.1.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - monitoring naplňování komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících verze pro tisk
Zápis č. 18 z jednání komise 19.3.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
- příloha č. 2 - koncepce prostupného bydlení verze pro tisk
Zápis č. 19 z jednání 14.5.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - podnět pro komisi od veřejnosti verze pro tisk
- příloha č. 2 - informace projekt ProGam.cz verze pro tisk
Zápis č. 20 z jednání 18.6.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - výstupy dotazníku k městskému porodnému verze pro tisk
- příloha č. 2 - dotazníky Jak se žije rodinám v Jeseníku verze pro tisk
- příloha č. 3 - zápis ze společného jednání s vedením města v rámci Dnů pro rodiny 2013 verze pro tisk
- příloha č. 4 - zápis Dny seniorů 2013 verze pro tisk
Zápis č. 21 z jednání 1.10.2013 verze pro tisk
Zápis č. 22 z jednání 26.11.2013 verze pro tisk
- příloha č. 1 - výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
Zápis č. 23 z jednání 11.2.2014 verze pro tisk
Zápis č. 24 z jednání 11.3.2014 verze pro tisk
Zápis č. 25 z jednání 17.6.2014 verze pro tisk
Zápis č. 26 z jednání 29.7.2014 verze pro tisk
Zápis č. 27 z jednání 7.10.2014 verze pro tisk

Komise pro občanské záležitosti

Souhrná zpráva o činnosti komise za rok 2011 verze pro tisk
Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2013 verze pro tisk
Zpráva o činnosti Komise pro občanské záležitosti za rok 2014 verze pro tisk

Dopravní komise

Zápis č. 1/2011 z jednání dopravní komise konané dne 19. ledna 2011 verze pro tisk
Zápis č. 2/2011 z jednání dopravní komise konané dne 9. března 2011 verze pro tisk
Zápis č. 3/2011 z jednání dopravní komise konané dne 23. března 2011 verze pro tisk
Zápis č. 4/2011 z jednání dopravní komise konané dne 25. května 2011 verze pro tisk
Zápis č. 5/2011 z jednání dopravní komise konané dne 22. června 2011 verze pro tisk
Zápis č. 6/2011 z jednání dopravní komise konané dne 14. září 2011 verze pro tisk
Zápis č. 7/2011 z jednání dopravní komise konané dne 19. října 2011 verze pro tisk
Zápis č. 8/2012 z jednání dopravní komise konané dne 7. prosince 2012 verze pro tisk
Zápis č. 9/2012 z jednání dopravní komise konané dne 8. února 2012 verze pro tisk
Zápis č. 10/2012 z jednání dopravní komise konané dne 18. dubna 2012 verze pro tisk
Zápis č. 11/2012 z jednání dopravní komise konané dne 20. června 2012 verze pro tisk
Zápis č. 12/2012 z jednání dopravní komise konané dne 5. září 2012 verze pro tisk
Zápis č. 13/2012 z jednání dopravní komise konané dne 21. listopadu 2012 verze pro tisk
Zápis č. 14/2013 z jednání dopravní komise konané dne 16. ledna 2013 verze pro tisk
Zápis č. 15/2013 z jednání dopravní komise konané dne 11. března 2013 verze pro tisk
Zápis č. 16/2013 z jednání dopravní komise konané dne 13. května 2013 verze pro tisk
Zápis č. 17/2013 z jednání dopravní komise konané dne 17. června 2013 verze pro tisk
Zápis č. 18/2013 z jednání dopravní komise konané dne 9. září 2013 verze pro tisk
Zápis č. 19/2013 z jednání dopravní komise konané dne 11. listopadu 2013 verze pro tisk
Zápis č. 20/2014 z jednání dopravní komise konané dne 27. ledna 2014 verze pro tisk

Zápis č. 21/2014 z jednání dopravní komise konané dne 17. března 2014

Zápis č. 22/2014 z jednání dopravní komise konané dne 23. června 2014

Zápis č. 23/2014 z jednání dopravní komise konané dne 22. září 2014

Výchovně vzdělávací komise

Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 14.3.2011  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 16.6.2011  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 19.4.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 12.5.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 5.10.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 14.2.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 20.9.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 17.4.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise dne 5.3.2014 verze pro tisk

Komise pro cestovní ruch a lázeňství

Zápis č.1 ze zasedání komise dne 10.2.2011  verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání komise dne 10.3.2011  verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání komise dne 7.4.2011  verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání komise dne 9.6.2011   verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání komise dne 28.7.2011  verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání komise dne 8.9.2011  verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání komise dne 7.11.2011  verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání komise dne 12.12.2011 verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání komise dne 24.1.2012  verze pro tisk
Zápis č.10 ze zasedání komise dne 1.3.2012  verze pro tisk
Zápis č.11 ze zasedání komise dne 12.4.2012  verze pro tisk
Zápis č.12 ze zasedání komise dne 21.5.2012  verze pro tisk
Zápis č.13 ze zasedání komise dne 27.6.2012  verze pro tisk
Zápis č.14 ze zasedání komise dne 29.8.2012  verze pro tisk
Zápis č.15 ze zasedání komise dne 7.11.2012  verze pro tisk
Zápis č.16 ze zasedání komise dne 12.12.2012  verze pro tisk
Zápis č.17 ze zasedání komise dne 6.3.2013  verze pro tisk
Zápis č.18 ze zasedání komise dne 24.4.2013  verze pro tisk
Zápis č.19 ze zasedání komise dne 9.10.2013  verze pro tisk
Zápis č.20 ze zasedání komise dne 4.12.2013  verze pro tisk
Zápis č.21 ze zasedání komise dne 5.3.2014  verze pro tisk

Komise pro stanovení prodejní ceny pozemkůzrušena ke dni 24.10.2011

Zápis č.1 z jednání komise konané dne 27.1.2011  verze pro tisk
Zápis č.2 z jednání komise konané dne 10.3.2011  verze pro tisk
Zápis č.3 z jednání komise konané dne 18.8.2011  verze pro tisk

Hodnotitelská komise

Zápis z jednání komise konané dne 7.2.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 10.5.2011 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 19.1.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 14.5.2012 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 12.3.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 6.6.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 8.10.2013 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 23.1.2014 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 22.5.2014 verze pro tisk

Komise pro prevenci kriminality

Zápis č. 1 z jednání komise konané dne 25.1.2011 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise konané dne 17.5.2011 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise konané dne 27.9.2011 verze pro tisk
Zápis č. 4 z jednání komise konané dne 8.1.2011 verze pro tisk
Zápis č. 5 z jednání komise konané dne 14.2.2012 verze pro tisk
Zápis č. 6 z jednání komise konané dne 24.4.2012 verze pro tisk
Zápis č. 7 z jednání komise konané dne 16.10.2012 verze pro tisk
Zápis č. 8 z jednání komise konané dne 4.12.2012 verze pro tisk
Zápis č. 9 z jednání komise konané dne 22.1.2013 verze pro tisk
Zápis č. 10 z jednání komise konané dne 21.5.2013 verze pro tisk
Zápis č. 11 z jednání komise konané dne 17.9.2013 verze pro tisk
Zápis č. 12 z jednání komise konané dne 5.11.2013 verze pro tisk
Zápis č. 13 z jednání komise konané dne 4.2.2014 verze pro tisk
Zápis č. 14 z jednání komise konané dne 15.4.2014 verze pro tisk