Volební období 2006 - 2010

Bytová komise

Zápis č.1 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 22.ledna 2007 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 12.února 2007 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 9.května 2007 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 11.června 2007 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2.října 2007 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 20.listopadu 2007 verze pro tisk
Zápis č.1 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 4. března 2008 verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 29. dubna 2008 verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 27. května 2008 verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 19. srpna 2008 verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. října 2008 verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 22. ledna 2009 verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 5. března 2009 verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 19. května 2009 verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 1. září 2009 verze pro tisk
Zápis č.10 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16. listopadu 2009 verze pro tisk
Zápis č.11 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. února 2010 verze pro tisk
Zápis č.12 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16. března 2010 verze pro tisk
Zápis č.13 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 27. května 2010 verze pro tisk
Zápis č.14 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 7.června 2010 verze pro tisk
Zápis č.15 ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. září 2010 verze pro tisk

Komise pro rodinu a sociální věci

Volební období 2006-2010
Zápis č.1 z jednání komise konané dne 18.1.2007 verze pro tisk
Zápis č.2 z jednání komise konané dne 13.2.2007 verze pro tisk
JEDNACÍ ŘÁD Komise pro rodinu a sociální věci verze pro tisk
Plán činnosti Komise pro rodinu a sociální věci na období 2007 - 2010 verze pro tisk
Zápis č.3 z jednání komise konané dne 17.4.2007 verze pro tisk
- příloha č.1 - Přesídlení krajanů z Kazachstánu verze pro tisk
- příloha č.2 - Petice za zřízení domova pro seniory verze pro tisk
- příloha č.3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtové rezervy verze pro tisk
Zápis č.4 z jednání komise konané dne 30.10.2007 verze pro tisk
Zápis č.5 z jednání komise konané dne 18.3.2008 verze pro tisk
Zápis č.6 z jednání komise konané dne 8.7.2008 verze pro tisk
- příloha č.1 - Průběžná zpráva realizace KPSS verze pro tisk
Zápis č.7 z jednání komise konané dne 27.8.2008 verze pro tisk
- příloha č.1 - Memorandum Darmoděj verze pro tisk
- příloha č.2 - Nabídka partnerství projekt KPSS verze pro tisk
- příloha č.3 - Zpráva o stavu péče o seniory verze pro tisk
Zápis č.8 z jednání komise konané dne 11.12.2008 verze pro tisk
Zápis č.9 z jednání komise konané dne 3.2.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - Žádost ÚSP Jeseník verze pro tisk
- příloha č.2 - zápis z řídící skupiny verze pro tisk
Zápis č.10 z jednání komise konané dne 21.5.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - Městské porodné verze pro tisk
- příloha č.2 - Demografické údaje Jeseník 1991-2008 verze pro tisk
- příloha č.3 - Hřiště pro děti do 6 let věku verze pro tisk
- příloha č.4 - Hřiště - herní prvky komprimované
- příloha č.5 - Zápis z konference "Na jedné lodi" verze pro tisk
- příloha č.6 - Zápis z řídící skupiny 3.3.2009 verze pro tisk
- příloha č.7 - Zápis z řídící skupiny 24.4.2009 verze pro tisk
Zápis č. 11 z jednání komise konané dne 3.9.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - institut veřejné služby verze pro tisk
- příloha č.2 - záměr centra sociálních služeb verze pro tisk
- příloha č.3 - Dny seniorů verze pro tisk
- příloha č.4 - Podpora rodin pečujicích o težce zdravotně postižené dítě verze pro tisk
Zápis č. 12 z jednání komise dne 12.11.2009 verze pro tisk
- příloha č.1 - aktualizace komunitního plánu verze pro tisk
- příloha č.2 - monitoring KPSS Jesenicko verze pro tisk
- příloha č.3 - pravidla pro finanční podporu rodin pečujících v domácnosti o těžce zdravotně postiženého verze pro tisk
- příloha č.4 - zápis z konference Na jedné lodi 1.10.2009 verze pro tisk
- příloha č.5 - shrnutí dny seniorů verze pro tisk
- příloha č.6 - institut veřejné služby verze pro tisk
- příloha č.7 - zápis z řídící skupiny 15.9.2009 verze pro tisk
- příloha č.8 - zápis z řídící skupiny 27.10.2009 verze pro tisk
Zápis č. 13 z jednání komise dne 26.1.2010 verze pro tisk
- příloha č.1 - návrh příspěvků z rozpočtu města pro sociální oblast verze pro tisk
- příloha č.2 - záměr odkupu nemovitosti SKP Boétheia (projekt) verze pro tisk
- příloha č.3 - záměr projektu na podporu sociálního začleňování verze pro tisk
- příloha č.4 - zápis  z řídící skupiny 12.1.2010 verze pro tisk
Zápis č. 14 z jednání komise dne 25.3.2010 verze pro tisk
- příloha č.1 - analýza struktury a financování sociálních služeb verze pro tisk
- příloha č.2 - sociálně demografická analýza okresu Jeseník verze pro tisk
- příloha č.3 - výsledky dotazníku v rámci městského porodného verze pro tisk
- příloha č.4 - informace o veřejné služby verze pro tisk
- příloha č.5 - zápis z řídící skupiny 9.2.2010 verze pro tisk
Zápis č. 15 z jednání komise dne 20.5.2010 verze pro tisk
- příloha č. 1 - Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku pro roky 2011-2013 verze pro tisk
- příloha č. 2 - žádost cvičný byt Zahrada 2000 verze pro tisk
Zápis č. 16 z jednání komise dne 6.10.2010 verze pro tisk

Komise pro občanské záležitosti

Zápis č. 1 z jednání komise, konané dne 23.01.2007 verze pro tisk
Zápis č. 2 z jednání komise, konané dne 24.05.2007 verze pro tisk
Zápis č. 3 z jednání komise, konané dne 11.9.2007 verze pro tisk
Zápis č. 4 z jednání komise, konané dne 6.12.2007 verze pro tisk
Zápis č. 1/08 z jednání komise, konané dne 8.4.2008 verze pro tisk
Zápis č. 2/08 z jednání komise, konané dne 2.9.2008 verze pro tisk
Zápis č. 1/09 z jednání komise, konané dne 15.1.2009 verze pro tisk
Zápis č. 2/09 z jednání komise, konané dne 5.5.2009 verze pro tisk
Zápis č. 3/09 z jednání komise, konané dne 29.10.2009 verze pro tisk
Zápis č. 4/09 z jednání komise, konané dne 8.12.2009 verze pro tisk
Zápis č. 1/10 z jednání komise, konané dne 6.2.2010 verze pro tisk
Zápis č. 2/10 z jednání komise, konané dne 8.5.2010 verze pro tisk

Dopravní komise

Zápis č. 2/2007 z jednání dopravní komise konané dne 19. března 2007  verze pro tisk
Zápis č. 3/2007 z jednání dopravní komise konané dne 21. května 2007  verze pro tisk
Zápis č. 4/2007 z jednání dopravní komise konané dne 16. července 2007  verze pro tisk
Zápis č. 5/2007 z jednání dopravní komise konané dne 17. září 2007  verze pro tisk
Zápis č. 6/2007 z jednání dopravní komise konané dne 5. listopadu 2007  verze pro tisk
Zápis č. 7/2007 z jednání dopravní komise konané dne 17. prosince 2007  verze pro tisk
Zápis č. 1/2008 z jednání dopravní komise konané dne 11. února 2008  verze pro tisk
Dodatek zápisu č.1/2008  verze pro tisk
Zápis č. 3/2008 z jednání dopravní komise konané dne 2.června 2008  verze pro tisk
Zápis č. 4/2008 z jednání dopravní komise konané dne 16. června 2008  verze pro tisk
Zápis č. 5/2008 z jednání dopravní komise konané dne 3. listopadu 2008  verze pro tisk
Zápis č. 6/2008 z jednání dopravní komise konané dne 3. listopadu 2008  verze pro tisk
Zápis č. 7/2008 z jednání dopravní komise konané dne 8. prosince 2008  verze pro tisk
Zápis č. 1/2007 z jednání dopravní komise konané dne 29. ledna 2007  verze pro tisk
Zápis č. 2/2008 z jednání dopravní komise konané dne 14. dubna 2008  verze pro tisk
Zápis č. 8/2009 z jednání dopravní komise konané dne 16. února 2009  verze pro tisk
Zápis č. 9/2009 z jednání dopravní komise konané dne 20. dubna 2009  verze pro tisk
Zápis č. 10/2009 z jednání dopravní komise konané dne 6. května 2009  verze pro tisk
Zápis č. 11/2009 z jednání dopravní komise konané dne 12. června 2009  verze pro tisk
Zápis č. 12/2009 z jednání dopravní komise konané dne 21. září 2009  verze pro tisk
Zápis č. 13/2009 z jednání dopravní komise konané dne 2. listopadu 2009  verze pro tisk
Zápis č. 14/2009 z jednání dopravní komise konané dne 11. listopadu 2009  verze pro tisk
Zápis č. 15/2010 z jednání dopravní komise konané dne 8. února 2010  verze pro tisk
Zápis č. 17/2010 z jednání dopravní komise konané dne 21. června 2010  verze pro tisk
Zápis č. 18/2010 z jednání dopravní komise konané dne 6. září 2010  verze pro tisk

Výchovně vzdělávací komise

Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 6.2.2007  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 5.6.2007  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 8.11.2007  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 5.3.2008  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne 6.10.2008  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne  15.12.2008  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne  20.5.2009  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne  26.10.2009  verze pro tisk
Zápis z jednání výchovně vzdělávací komise konané dne  29.6.2010  verze pro tisk

Komise pro rozvoj města

Zápis č.1 ze zasedání komise dne 10.1.2007  verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání komise dne 14.2.2007  verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání komise dne 14.3.2007  verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání komise dne 11.4.2007  verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání komise dne 9.5.2007  verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání komise dne 13.6.2007  verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání komise dne 20.6.2007  verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání komise dne 22.8.2007  verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání komise dne 10.10.2007  verze pro tisk
Zápis č.10. ze zasedání komise dne 14.11.2007  verze pro tisk
Zápis č.11. ze zasedání komise dne 12.12.2007  verze pro tisk
Zápis č.12. ze zasedání komise dne 13.2.2008  verze pro tisk
Zápis č.13. ze zasedání komise dne 12.3.2008  verze pro tisk
Zápis č.14. ze zasedání komise dne 9.4.2008  verze pro tisk
Zápis č.15. ze zasedání komise dne 14.5.2008  verze pro tisk
Zápis č.16. ze zasedání komise dne 3.6.2008  verze pro tisk
Zápis č.17. ze zasedání komise dne 17.6.2008  verze pro tisk
Zápis č.18. ze zasedání komise dne 4.9.2008  verze pro tisk
Zápis č.19 ze zasedání komise dne 8.10.2008  verze pro tisk
Zápis č.20 ze zasedání komise dne 18.11.2008  verze pro tisk
Zápis č.21 ze zasedání komise dne 10.12.2008  verze pro tisk
Zápis č.22 ze zasedání komise dne 14.1.2009 verze pro tisk
Zápis č.23 ze zasedání komise dne 18.2.2009 zpis_._23_18._2._2009.doc
Zápis č.24 ze zasedání komise dne 11.3.2009 zpis_.24_11.3.2009.doc
Zápis č.25 ze zasedání komise dne 8.4.2009 zpis_.25_8.4.2009.doc
Zápis č.26 ze zasedání komise dne 13.5.2009 zpis_.26_13.5.2009.doc
Zápis č.27 ze zasedání komise dne 10.6.2009 zpis_.27_10.6.2009.doc
Zápis č.28 ze zasedání komise dne 9.9.2009 zpis_.28_9.9.2009.doc
Zápis č.29 ze zasedání komise dne 14.10.2009 zpis_.24_11.3.2009.doc
Zápis č.30 ze zasedání komise dne 11.11.2009 verze pro tisk
Zápis č.31 ze zasedání komise dne 9.12.2009 verze pro tisk
Zápis č.32 ze zasedání komise dne 13.1.2010 verze pro tisk
Zápis č.33 ze zasedání komise dne 10.2.2010 verze pro tisk
Zápis č.34 ze zasedání komise dne 10.3.2010 verze pro tisk
Zápis č.35 ze zasedání komise dne 14.4.2010 verze pro tisk
Zápis č.36 ze zasedání komise dne 12.5.2010 verze pro tisk
Zápis č.37 ze zasedání komise dne 9.6.2010 verze pro tisk
Zápis č.38 ze zasedání komise dne 8.9.2010 verze pro tisk
Zápis č.39 ze zasedání komise dne 6.10.2010 verze pro tisk

Komise pro cestovní ruch a lázeňství

Zápis č.1 ze zasedání komise dne 2.4.2007  verze pro tisk
Zápis č.2 ze zasedání komise dne 21.6.2007  verze pro tisk
Zápis č.3 ze zasedání komise dne 1.10.2007  verze pro tisk
Zápis č.4 ze zasedání komise dne 13.12.2007  verze pro tisk
Zápis č.5 ze zasedání komise dne 14.2.2008  verze pro tisk
Zápis č.6 ze zasedání komise dne 8.4.2008  verze pro tisk
Zápis č.7 ze zasedání komise dne 5.6.2008  verze pro tisk
Zápis č.8 ze zasedání komise dne 26.6.2008  verze pro tisk
Zápis č.9 ze zasedání komise dne 2.12.2008  verze pro tisk
Zápis č.10 ze zasedání komise dne 3.9.2009  verze pro tisk
Zápis č.11 ze zasedání komise dne 8.10.2009  verze pro tisk
Zápis č.12 ze zasedání komise dne 20.11.2009  verze pro tisk
Zápis č.13 ze zasedání komise dne 19.1.2010  verze pro tisk
Zápis č.14 ze zasedání komise dne 2.3.2010  verze pro tisk
Zápis č.15 ze zasedání komise dne 8.4.2010  verze pro tisk
Zápis č.16 ze zasedání komise dne 11.5.2010  verze pro tisk
Zápis č.17 ze zasedání komise dne  2.9.2010  verze pro tisk
Zápis č.18 ze zasedání komise dne 12.10.2010   verze pro tisk

Komise pro volný čas zrušena ke dni 31.5.2008

Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 8.2.2007  verze pro tisk
Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 1.3.2007  verze pro tisk
Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 21.5.2007  verze pro tisk
Zápis z jednání Komise pro volný čas konané dne 28.8.2007  verze pro tisk

Hodnotitelská komise

Zápis z jednání komise konané dne 27.1.2010 verze pro tisk
Zápis z jednání komise konané dne 19.5.2010 verze pro tisk

_