Symboly města

Znak města:
Roku 1506 vratislavský biskup Jan V. Thurzo uděluje městu právo užívat městský znak, který zobrazuje slezskou orlici a hnědého medvěda na zeleném trávníku.

Prapor města
Současný městský prapor byl udělen městu rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 47 ze dne 14. ledna 2000. Je tvořen třemi svislými pruhy v tomto pořadí: žlutá, černá, zelená (žlutá je u žerdi). Poměr stran praporu je 2:3. Historický prapor byl schválen k používání 30. května 1931.

Logo města
Logo město Jeseník používá od roku 2004 a jeho variantu se sloganem od roku 2013.

Ke stažení