Dotační program do 20.000 Kč

Program je zaměřen na podporu jednorázových projektů (akcí) z rozpočtu města v roce 2018 v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, vzdělávání, životního prostředí, turistického ruchu, zdravotnictví, sociálních služeb, služeb pro rodinu, určených pro občany města Jeseníku.

Dotační program na podporu jednorázových akcí

Dotační program podpora akcí 2019

Žádost - dotační program akce 2019

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva - dotační program akce 2019

Závěrečné vyúčtovaní dotace

Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů.

KONTAKTY:
Vyřizuje odd. školství, Vendula Doleželová, tel.:+420 584 498 136, vendula.dolezelova@mujes.cz