Dotační program na podporu sportu – jednorázové sportovní akce 2021

Program je zaměřen na podporu jednorázových sportovních a tělovýchovných akcí v období 1.1.2021 - 31.12.2021 z rozpočtu města. Konkrétně na organizaci a uspořádání sportovních akcí soutěžního i nesoutěžního charakteru, které nevycházejí z pravidelné činnosti. Program je určen zejména pro občany města Jeseníku.

Zahájení přijmu žádostí: 10.12.2020
Ukončení příjmu žádostí:  11.1.2021 do 12 hodin

Formulář si nejprve stáhněte do PC a poté jej vyplňte v programu Adobe Reader (nevyplňujte online). Pro vyplňování formuláře je potřeba mít stažený program ADOBE READER

KONTAKT:

Ke stažení