Dotační program sport

Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací v roce 2018 zabývajících se organizací pravidelných celoročních sportovních aktivit na území města Jeseníku a pro občany města, zejména pro děti a mládež.

Dotační program na podporu sportu:

Dotační program podpora sportu 2018

Žádost - dotační program podpora sportu 2018

Čestné prohlášeni k podání dotace

Smlouva - dotační program podporu sportu 2018

Závěrečné vyúčtování dotace

Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů.

KONTAKTY:
Vyřizuje odd. školství, Vendula Doleželová, tel.: 584 497 136, vendula.dolezelova@mujes.cz