Dotační program sport

Program je zaměřen na podporu činnosti sportovních organizací v roce 2020 zabývajících se organizací pravidelných celoročních sportovních aktivit na území města Jeseníku a pro občany města, zejména pro děti a mládež.

Zahájení přijmu žádostí:  09.12.2019
Ukončení příjmu žádostí:  07.01.2020 do 14 hodin

Formulář si nejprve stáhněte do PC poté jej vyplňte v programu Adobe Reader (nevyplňujte online). Pro vyplňování formuláře je potřeba mít stažený program ADOBE READER

Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů, např. taneční spolky a jiné.

KONTAKT:

Ke stažení