Dotační program sociální služby

Program je zaměřen na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2018 na území města Jeseník, přičemž se jedná o registrované sociální služby dle § 46 a §54 - 56, § 58 – 60, § 62, § 64 – 70, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel ketrý nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů. 

KONTAKT:
Bohumila Ptáčková (odbor sociálních věcí a zdravotnictví), tel.: 584 498 414, bohumila.ptackova@mujes.cz

Ke stažení