Projekty města

Investiční záměry města Jeseník 2014 - 2018

Město Jeseník připravuje a realizuje množství projektů, popis nejvýznamjších projektů naleznete v této sekci. Připravovanými projekty se zabývá poradní orgán zastupitelstva města Výbor pro strategický rozvoj a investice, zápisy z výboru naleznete zde. Investice města vychází ze strategických dokumentů, ty naleznete zde.

Kontaktní osoba: vedoucí oddělení investic Ing. Jiří Uher (jiri.uher@mujes.cz)