Centrum společných aktivit

Centrum společných aktivit

Popis:
Revitalizací objektu vznikla interaktivní knihovna, multimediální učebna, hudební sál a projektová místnost s kuchyňkou. V těchto prostorech se uskutečňují společné aktivity mezi různými zájmovými, věkovými a profesními skupinami obou měst (senioři, hudební skupiny, školní divadla, zájmové spolky, atd.) s výrazným přeshraničním efektem. Více informací o centru naleznete na www.csajesenik.cz

Stav:
realizace stavby ukončena, probíhají projektové aktivity

Dotace:
Integrovaný regionální operační program a Interreg V-A Česká republika - Polsko