Centrum společných aktivit

Centrum společných aktivit

Záměr:
Revitalizací objektu vznikne interaktivní knihovna, multimediální učebna, hudební sál a projektová místnost s kuchyňkou. V těchto prostorech se budou uskutečňovat společné aktivity mezi různými zájmovými, věkovými a profesními skupinami obou měst (senioři, hudební skupiny, školní divadla, zájmové spolky, atd.) s výrazným přeshraničním efektem.

Stav:
realizace stavby (do léta 2019, poté další projektové aktivity)

Dotace:
Interreg V-A Česká republika - Polsko a Integrovaný regionální operační program

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu