Historie

Historie

Zóna Za Podjezdem se nachází v bývalém vojenském areálu, který začal být budován ve 20. letech 20. století jako základna pro československý prapor, který měl stabilizovat situaci v neklidném sudetském pohraničí. Během druhé světové války zde působil německý prapor, po válce krátce sovětské vojsko, které se sem vrátilo po roce 1968. V roce 1990 byla odsunuta sovětská armáda a došlo tak k vyklizení kasáren a převedení areálu do vlastnictví města. 

Od roku 1990 dochází k postupnému oživování areálu, došlo k rekonstrukci či úplné přestavbě objektů v areálu, některé nevyhovující objekty byly zdemolovány. Vzniklo tak několik budov sloužící veřejnosti - domov důchodců, ústav sociální péče pro mládež, budova Policie ČR, tenisové kurty, bikrosová dráha. Po roce 1990 se také postupně začalo s přetvářením západní části nazývané "Za Podjezdem", ze které byla vytvořena Zóna Za Podjezdem. Město s přispěním krajských, státních i evropských dotací začalo z bývalého cvičiště a střelnice postupně vytvářet areál vhodný pro rozvoj podnikatelských aktivit, které by rozvinuly potenciál celého regionu. Byly opraveny a vybudovány komunikace, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, připraveny pozemky pro investory.

V současné době je více než polovina Zóny v soukromých rukou, působí zde mnoho firem, které zde mají své sídlo či skladovací prostory. Město se nyní snaží nabídnout necelých 10 ha svých pozemků investorům, kteří by svým příchodem přispěli k zatraktivnění regionu a přispěli ke snížení poměrně vysoké nezaměstnanosti v regionu.