Cyklostezka (Moravská stezka)

Cyklostezka (Moravská stezka)

Na podzim 2017 byl dokončen poslední úsek plánovaných cyklostezek na území města, které jsou součástí komplexní trasy Moravské stezky. Moravská stezka je cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Cyklotrasa začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhernými partiemi Jeseníků. Od Hanušovic sleduje tok řeky Moravy, prochází lužními lesy Litovelského Pomoraví a přichází do hanácké metropole Olomouce. Dále je vedena přes Hanácké Athény - město Kroměříž, a podél Baťova kanálu až do vinařské oblasti jižní Moravy a Lednicko - valtického areálu.
V současné době tak není problém projet městem Jeseník po této spojité cyklotrase, která je také řádně označena a zaznačena v mapových podkladech.

Stav:
ukončena realizace

Dotace:
Integrovaný regionální operační program, Regionální operační program Střední Morava, Státní fond dopravní infrastruktury, Olomoucký kraj

Fotografie
Za Plynárnou
Lipovská
Za Podjezdem
Za Podjezdem
Slavnostní otevření