Cyklostezka (Moravská stezka)

Cyklostezka (Moravská stezka)

Popis:
Na podzim 2017 byl dokončen poslední úsek plánovaných cyklostezek na území města, které jsou součástí komplexní trasy Moravské stezky. Moravská stezka je cyklistická trasa, která spojuje Jeseníky s jižní Moravou. Cyklotrasa začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhernými partiemi Jeseníků. Od Hanušovic sleduje tok řeky Moravy, prochází lužními lesy Litovelského Pomoraví a přichází do hanácké metropole Olomouce. Dále je vedena přes Hanácké Athény - město Kroměříž, a podél Baťova kanálu až do vinařské oblasti jižní Moravy a Lednicko - valtického areálu.
V současné době tak není problém projet městem Jeseník po této spojité cyklotrase, která je také řádně označena a zaznačena v mapových podkladech.

Stav:
ukončena realizace

Dotace:
Integrovaný regionální operační program, Regionální operační program Střední Morava, Státní fond dopravní infrastruktury, Olomoucký kraj

Fotografie
Za Plynárnou
Lipovská
Za Podjezdem
Za Podjezdem
Slavnostní otevření