Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště

Popis:
Předmětem stavebních prací byla úprava stávající plochy venkovního hřiště v blízkosti ZŠ Boženy Němcové, vybudování živičných komunikací dopravního hřiště a chodníků ze zámkové dlažby. Úprava ostatních ploch mimo komunikace – zatravnění, výsadby a mobiliář. Dále se jednalo o oplocení a osvětlení areálu, vodorovné a svislé dopravní značení, odpovídající záměru dopravní výuky.

Stav:
konec realizace

Dotace:
Olomoucký kraj

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu