Zimní stadion

Zimní stadion

Popis:
Předmětem záměru je umístění zimního stadionu do vymezeného prostoru na pozemcích stávajícího sportovního areálu v prostoru za kuželnou. Výhodou tohoto pozemku, který je určen pro výstavbu čistě sportovních zařízení s potřebným ostatním vybavením. Zimní stadion s přilehlými parkovacími plochami by měl být součástí sportovního areálu ve městě Jeseník. Návrh respektuje okolní zástavbu, výšku okolní zástavby a orientaci okolních staveb. Snahou navrhovaného řešení je objekt co nejvíce začlenit do okolní zástavby. Studie dále sestavuje všechny zadané funkce v rámci objektu zimního stadionu do architektonického celku. Umístění ledové plochy, umístění technologického zázemí, umístění sociálního zázemí a šaten, vyřešení návazností na stávající stadion vyřešení komunikačních ploch v rámci celku. Dále vytvoření a příslušné parkovací plochy. V případě realizace záměru je nedílnou součástí projektu urbanizace a začlenění stadionu do kontextu města prostřednictvím vysazené zeleně a příjezdových a parkovacích ploch. Urbanizaci napomůže provedení veškerého mobiliáře v kvalitě odolávající vandalismu a to ať jde o lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení atd. Celkově je cílem vytvořit moderní sportovní centrum, které bude svou funkcí a navazujícími službami tvořit místo pro sport a odpočinek a bude odpovídat současným požadavkům a parametrům. Ideálem je umístit stadion v návaznosti na okolní instituce s vhodnou dostupností lokality pro širokou veřejnost. Vzhledem k těmto okolnostem a dobré dostupnosti je lokalita vhodná pro tento záměr.

Stav:
studie proveditelnosti

Ke stažení