Chodník do lázní

Chodník do lázní

Popis:
Město Jeseník v roce 2015 zadalo vypracování studie proveditelnosti umístění chodníku pro pěší podél komunikace ul. Priessnitzova do lázní. Nová trasa je navržena od křižovatky s ulicí Alšova po začátek obytné zóny u křižovatky s ul. Růžová. Zpřístupňuje i lokální zájmové body – např. památník obětem čarodějnických procesů nebo Géniův pramen.

Stav:
řešení majetko-právních záležitostí, příprava projektové dokumentace

Ke stažení