Chodník Seifertova

Chodník Seifertova

Popis:
Předmětem stavby je rekonstrukce chodníků a realizace nových chodníků podél průjezdního úseku silnice I/44 (místní sběrně komunikace – ulice Bezručova). Úsek začíná v nároží křižovatky s ul. Seifertova a končí před hostincem U Garáží. Délka úseku je 47m. Dále je předmětem stavby rekonstrukce místní obslužné komunikace – ulice Seifertova v délce 72,5 m.

Stav:
realizace od 04/2020

Ke stažení