Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník

Základní informace o projektu:
Název projektu:
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000083
Doba trvání projektu: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018
Příjemce podpory: Město Jeseník
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 4.696.534,- Kč

Anotace projektu:
Cílem projektu bylo navázat na úspěšnou spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání v území ORP Jeseník. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit došlo k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Do přípravy dokumentu byli zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. Součástí projektu byla i realizace již schválené strategie v oblasti inkluzivního vzdělávání. Další informace zde

Stav:
ukončena realizace

Dotace:
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání