Škola pro všechny

Škola pro všechny

Základní informace o projektu:
Název projektu: Škola pro všechny
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000207
Doba trvání projektu: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2019
Příjemce podpory: Město Jeseník
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 25.085.947,93 Kč
Zapojené ZŠ: Bělá pod Pradědem, Černá Voda, Česká Ves, Javorník, Jeseník, Kobylá, Lipová-lázně, Mikulovice, Písečná, Skorošice, Stará Červená Voda, Supíkovice, Vápenná, Vidnava, Žulová

Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na vytvoření kvalitních podmínek pro společné vzdělávání všech žáků, včetně žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Součástí projektu je i řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků s cílem podpořit je v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu ze vzdělání. Tyto činnosti povedou ke zvýšení inkluzivnosti vzdělávání v území ORP Jeseník, tedy sociálně vyloučené lokalitě. Další informace zde

Stav:
ukončena realizace

Dotace:
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání