Společnou propagací k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí

Společnou propagací k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí

Popis:
Společný projekt tří samospráv - Jeseník, Krnov a Prudnik. Hlavním cílem projektu byl rozvoj turismu v česko-polském příhraničí prostřednictvím společné propagace na veletrzích, vydáním společných propagačních materiálů a uspořádáním společné soutěže po pohraničních rozhlednách. Součástí projektu byla také vzájemná setkání ve všech třech městech. Důležitým aspektem projektu bylo předávání zkušeností v rámci rozvoje cestovního ruchu.

Dotace:
Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Realizace:
ukončena

Ocenění "Kryształowe Orły 2019"  a "Certyfikat Orot 2018" 
Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ve Wroclawi město Jeseník získalo spolu s partnery z Prudniku a Krnova ocenění "Kryształowe Orły" za společný přeshraniční turistický produkt "Bohatství pohraničí", jehož součástí byla soutěž "Putování po věžích pohraničí ", videospoty, brožury, mapy a společná propagace na veletrzích. V kategorii o nejlepší turistický produkt bylo přijato několik desítek žádostí. Společný projekt byl oceněn také v roce 2018 regionální organizací cestovního ruchu v Opole certifikátem OROT za nejlepší turistický produkt a příkladnou přeshraniční splupráci při budování turistického produktu.

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Cena cestovního ruchu Certifikát Orot Opole
Ocenění Křišťálový orel, MTT Wroclaw 2019
Spolupracovníci projektu z měst Jeseník - Krnov - Prudnik
Mezinárodní veletrh MTT Wroclaw, prezentace projektu