750 let společné historie a spolupráce

750 let společné historie a spolupráce

Popis:
Společný projekt dvou samospráv - Jeseníku a Głuchołaz. Projekt je postaven na společné, dlouhodobé spolupráci dvou partnerských měst Jeseníku a Głuchołaz, která spadá hluboko do historie. Oficiální spolupráce započala v roce 2002 (v roce 2017 tedy 15 let).  V rámci projektu byla řešena obnova kulturních památek v česko-polském pohraničí, rozvoj potenciálu přírodních a kulturních památek společnou propagací regionu, posilování vzájemné vazby mezi oběma partnerskými městy formou setkávání různých skupin obyvatel, uspořádáním výstavy v Jeseníku a v Głuchołazech.

Stav:
ukončen

Dotace:
Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu