Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku

Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku

Popis:
Projektem zavádí město Jeseník v rámci oddělení SPOD nové postupy sociální práce do opatrovnických řízení, založené na principech Cochemské praxe. Pro posílení kompetencí projde 13 sociálních pracovníků mediačním výcvikem v rozsahu 100 hodin. Pracovníci OSPOD se budou setkávat s pracovníky dalších dotčených subjektů z ORP na pravidelných mezioborových setkáních a na 4 odborných workshopech. Formou letáků a interaktivních programů bude mezi laickou i odbornou veřejností rozšiřováno povědomí o sociální práci OSPOD.

Fyzická realizace projektu
Skutečné datum zahájení: 1. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Projekt „Podpora interdisciplinární spolupráce sociálně právní ochrany dětí na Jesenicku“, pod záštitou Městského úřadu Jeseník, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.