Sportovní areál Dukelská

Sportovní areál Dukelská

Popis:
Na základě probíhajících prací výstavby nové sportovní haly a zpracovávání studie víceúčelové haly s ledovou plochou se jeví jako logická myšlenka celkového řešení sportovního areálu na Dukelské ulici v Jeseníku. Sportovní areál se nachází v západní části ulice Dukelská v zastavené části města Jeseníku a je součástí areálu SOŠ a SOU strojní a stavební.

Budovat tedy samostatná sportoviště bez celkové koncepce umístění jednotlivých sportovišť a technické a dopravní infrastruktury by tedy mohlo být zásadní chybou v otázce řešení celého sportovního areálu, zároveň by tento postup byl nevratný, vysoce neekonomický z důvodů nemožnosti centralizace technické a dopravní infrastruktury. Takovéto koncepce jsou nutným prvkem udržitelného rozvoje území, běžně se objevují v okresních a statutárních městech, ale i např. Mohelnici, Vyškově či Uherském Hradišti.

Koncepce zároveň spolu s architektonickou objemovou studií haly s ledovou plochou definuje objemy uvažovaných budoucích objektů a jejich úprav a základní architektonické principy tak, aby tím byl vytvořen ucelený rámec území.

Ke stažení