Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147

Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147

Záměr:
Sběrné parkoviště na ul. Karla Čapka v blízkosti budovy IPOS, vznikne 55 parkovacích míst v blízkosti městského úřadu v ulici Karla Čapka. Součástí stavebních prací jsou přeložky inženýrských sítí, opěrné stěny, odvodnění, povrchy a nové veřejné osvětlení.

Stav:
dokončení terénních úprav na jaře 2019, zkušební provoz parkoviště

Fotografie
Obrázek bez názvu