Sídliště Pod Chlumem

Sídliště Pod Chlumem

Záměr:
Projekt postupné revitalizace sídliště Pod Chlumem - nyní probíhá proces tvorby studie popisující rozvoj této lokality. V rámci studie probíhala také anketa mezi občany. Návrh studie naleznete zde.

Stav:
příprava územní studie

Fotografie
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu
Obrázek bez názvu