Ulice Tyršova a Na Úbočí - rekonstrukce inženýrských sítí

Ulice Tyršova a Na Úbočí - rekonstrukce inženýrských sítí

Záměr:
Rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Tyršova - vodovod, kanalizace, plynovod, na které se podílejí Vak Jesenicka, Innogy a město Jeseník, je rozdělena do několika etap a dotkne se také ulice Na Úbočí.

Jednotlivé etapy budou předběžně probíhat takto: 1. etapa od 21. května do 17. června, 2a. etapa od 18. června do 16. července, 2b. etapa od 17. července do 22. července, 3. etapaod 23. července do 30. září a 4. etapa od 1. října do 5. listopadu – viz přiložené mapy. Přesný harmonogram stavebních prací, které zahrnují  rekonstrukci vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu, bude upřesňován v průběhu realizace. Během rekonstrukce dojde k omezení v dopravě, režim bude následovný.

1. etapa: komunikace Tyršova bude uzavřena od Vaku po křižovatku Alšova a Na Úbočí.  V navazujícím úseku bude platit obousměrný provoz, a to až k vlakovému nádraží. Řidiči jedoucí z Lipovské ulice mohou u vily Elis odbočit vlevo i vpravo.
2a. etapa: dojde k uzavření ulice Na Úbočí od křižovatky s Alšovou ulicí. Železniční přejezd Na Úbočí bude obousměrný, doprava povede Krameriovou ulicí, přístupná bude Majakovského ulice a cesta ke garážím Na Úbočí.
2b. etapa: ulice Na Úbočí bude částečně uzavřena. Objízdná trasa povede Tyršovou a Krameriovou ulicí.
3. etapa: uzavření Tyršovy ulice po vilu Elis, uzavírka se bude provádět po padesátimetrových úsecích.
4. etapa: uzavření komunikace od vily Elis po Puškinovu ulici, uzavírka se bude provádět po padesátimetrových úsecích.

Svoz odpadu bude probíhat takto:
1. etapa: Vak vyveze popelnice na křižovatku.
2a. etapa: pro uzavřený úsek Na Úbočí + ke garážím bude kontejner umístěn na křižovatce s Tyršovou ulicí.
2b. etapa: Na Úbočí bude vývoz proveden den před stavbou.
3. etapa: kontejnery budou umístěny u vily Elis den předem, zajistí dodavatelská firma stavby.
4. etapa: kontejnery budou umístěny u vily Elis.

Podrobnější informace o rekonstrukci vodovodu a kanalizace najdete zde.

Stav:
realizace

Ke stažení