Tyršova ulice

Tyršova ulice

Zprávy z průběhu stavby:

Popis:
V rámci revitalizace Tyršovy ulice dojde k položení nového asfaltového povrchu vozovky včetně konstrukčních vrstev, parkovací plochy budou nově vydlážděny ze žulových kostek, chodníky částečně z mramorové mozaiky, částečně ze žulových kostek. Dojde k vybudování dešťové kanalizace, vznikne nové veřejné osvětlení a nebude chybět mobiliář (lavičky, koše, zábradlí) včetně úpravy zeleně. Časový plán počítá s prováděním stavební činnosti do září 2020. Realizace je rozdělena do několika etap (viz časový harmonogram níže).

Přípravná „nultá“ etapa, během níž se bude cesta frézovat, proběhne za provozu. Je však nutné si uvědomit, že uliční prostor musí být stavbě zcela k dispozici bez jakýchkoliv stabilních překážek a takto bude nutné vydržet až do konce stavby směrovaného k podzimu tohoto roku. Průchod a nejnutnější průjezd do veřejných zařízení jako jsou mateřská školka, nemocnice, lékařské služby UNIMED Jeseník nebo Vila Elis bude samozřejmě umožněn. Obdobně bude s omezením zachován přístup k vlakovému nádraží, kdy je potřeba využít místo opravovaného chodníku náhradní trasu přes schodiště naproti mateřské školky. Po dobu realizace celé stavby nastanou i úplné uzavírky dílčích úseků, bez kterých se stavba bohužel neobejde. 

Časový harmonogram:
02.03. – 07.09. částečná uzavírka ul. Tyršova od napojení s ul. Alšova po most SU – 007
02.03. – 22.06. úplná uzavírka chodníku spojující ul. Nádražní a ul. Tyršova
02.03. – 09.03. frézování vozovky v celém opravovaném úseku
09.03. – 23.03. 1. etapa úplná uzavírka ul. Tyršova od napojení s ul. Alšova po odbočení na ul. Lipovská
23.03. – 06.04. 2. etapa úplná uzavírka ul. Tyršova od napojení s ul. Puškinova po odbočení na ul. Lipovská
06.04. – 22.06. 3. etapa úplná uzavírka ul. Tyršova od napojení s ul. Alšova po odbočení na ul. Lipovská
22.06. – 17.08. 4. etapa úplná uzavírka ul. Tyršova od napojení s ul. Puškinova po odbočení na ul. Lipovská
17.08. – 07.09. 5. etapa úplná uzavírka ul. Tyršova od napojení s ul. Puškinova po odbočení na ul. Alšova

Stav:
realizace

Dotace:
Program podpory obcí nad 10 000 obyvatel (státní rozpočet ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj)

Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic 
Ing. Marcela Pučoková, referent oddělení investic - projektová příprava
Bc. Marek Fatura, referent oddělení investic - realizace stavby

Ke stažení
Fotografie
původní stav ulice
původní stav ulice
původní stav ulice
původní stav ulice
původní stav ulice
původní stav ulice
původní stav ulice
původní stav ulice