Ulice Tyršova

Ulice Tyršova

Záměr:
Silniční tepna vedoucí z centra Jeseníku k vlakovému nádraží projde celkovou rekonstrukcí, v minulém období zde již proběhla kompletní obnova inženýrských sítí. Rekonstruovaná komunikace délky přes 600m bude nově řešena částečně obousměrná a to v úseku od mostu přes Staříč až po vjezd na parkoviště UNIMEDU, pak komunikace pokračuje jako jednosměrná. Součástí stavebních prací bude kompletní výměna podloží komunikací a chodníků, nové povrchy, parkovací stání, doplnění dešťové kanalizace, nové veřejné osvětlení, mobiliář a výsadby vzrostlé zeleně. Materiálové řešení obrub, chodníků a parkovacích stání je řešeno z kamenných prvků. Úseky komunikace před nemocnicí a MŠ budou opticky zpomaleny změnou materiálu vozovky. Nové úpravy se dočká i spojovací chodník k vlakovému nádraží včetně nového zábradlí, chodník u MŠ zůstane zachován. Tato ulice bude nově v režimu Zóny 30. Stavební práce se rozběhnou na jaře, stavba by měla být dokončena do října 2020. Celkové investiční náklady se podařilo snížit a jsou 22 milionu korun, město uspělo s žádostí o dotaci z MMR ve výši necelých 5 mil. Kč. Stavba logicky způsobí dopravní omezení v území, realizace proběhne po etapách, jejich pořadí i s časovým harmonogramem bude uveřejněno a představeno v průběhu zimních měsíců na webu města.

Stav:
příprava

Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Uher, vedoucí oddělení investic
Ing. Marcela Pučoková, referentka oddělení investic.

Ke stažení
Fotografie
Obrázek bez názvu