Úschovna kol

Úschovna kol

Záměr:
V rámci společného projektu Mikroregionu Jesenicko, České Vsi a Priessnitzových léčebných lázní, který byl podpořen Olomouckým krajem, vzniklo kromě pěti značených okruhů Jescyklo a několika zastavení, také dvě místa určená pro úschovu kol. Jedno z nich naleznete u budovy Katovny - informačního centra Jeseník na Palackého ulici 176/12, kde se nachází 4 boxy a informační cedule s mapou. Úschova kol je k dispozici na dobu 24 hodin a je zdarma. Cykloboxy se nachází také v jesenických lázních za budovou informačního centra, kde je k dispozici 5 úschovných boxů a také základní nářadí pro cyklisty. 

Stav:
projekt dokončen

Dotace:
Olomoucký kraj