Lávka přes řeku Bělou

Lávka přes řeku Bělou

EHP fondy / EEA grants
CZ06 - Kultura / CZ06 Culture

Název projektu / Title of the project:
Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002
Footbridge over the river Bělá in the town Jeseník on the street Horova - Husova, registration number SU-002

Kontakt / Contact:
Ministerstvo financí odbor 58
Mezinárodní vztahy odd. 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - Příprava a koordinace

Letenská 15 118 01
Praha 1
czp@mfcr.cz