Průběh realizace / During the implementation

Červen 2015 / June 2015
Stavba byla zahájena dne 3.6.2015. Práce započaly organizačními záležitostmi - zajištěním zařízení staveniště, osazení přechodného dopravního značení, vytyčením inženýrských sítí. Následovalo přemístění kabelů na samostatné lávky a bourání pochůzího povrchu lávky. Poté se provedla demontáž některých konstrukčních prvků a vyhodnotil se stav k jejich obnově, výměně či doplnění.
Construction was launched on 3rd June 2015 - construction site was secured, temporary traffic sign was installed and utility infrastructure was marked out. Then cables were moved on separated bridges and the surface was demolished. Constructional elements were removed and evaluated their quality.

Září 2015 / September 2015
Stavební práce na stavbě pokračují. Nyní se bude pracovat na opravě stávající komunikace či zřízení nového bezbariérového přístupu.
Building operations continue. Now the workers are reconstructing current road and are building new wheelchair access.

Listopad 2015 / November 2015
Stavba byla dokončena a proběhlo kolaudační řízení. Technická památka je nyní v běžném provozu.
Construction was completed and final inspection was finished. The technical sight is opened for the public.