Sociální integrace na Jesenicku

Sociální integrace na Jesenicku

Název projektu: Sociální integrace na Jesenicku
Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Číslo oblasti podpory: 4.3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Číslo výzvy: 55
Název výzvy: Výzva pro obce k předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.00/55.00006
Datum zahájení projektu: 01.06.2011
Datum končení projektu: 31.05.2015
Příjemce dotace: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník
Statutární zástupce příjemce: Ing. Adam Kalous
Kontaktní osoba: Ing. Markéta Reinerová (marketa.reinerova@mujes.cz)
Rozpočet projektu: 20 468 280,00 Kč (85% strukturální fondy, 15% státní rozpočet)

Stav:
ukončena realizace

hlavicka