Výběrová řízení

V rámci realizace projektu byla ukončena všechna plánovaná výběrová řízení:

1) Administrátor projektu (předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH - 3 750 000,00)
Termín vyhlášení výzvy:          25. 7. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy:                      12. 8. 2011 v 12:00 hodin (pátek)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.


2) Zpracování kvalitativní analýzy (předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH - 200 000,00)
Termín vyhlášení výzvy:          10. 10. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy:                       21. 10. 2011 v 12:00 hodin (pátek)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: Sociotrendy s.r.o.


3) Podpora cílové skupiny k ekonomické stabilizaci (předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH - 576 270,00)
Termín vyhlášení výzvy:          14. 11. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy:                      1. 12. 2011 v 8:00 hodin (čtvrtek)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: RUBIKON Centrum (do 3. 6. 2012 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s.)


4) Zajištění služeb prevence (předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH - 2 140 122,00)
Termín vyhlášení výzvy:          14. 11. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy:                      1. 12. 2011 v 8:00 hodin (čtvrtek)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: Darmoděj o.s.


5) Nastavení mezioborové spolupráce sociální rehabilitace (předpokl.hodnota zakázky v Kč bez DPH - 1 731 336,00)
Termín vyhlášení výzvy:          14. 11. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy:                      12. 12. 2011 v 17:00 hodin (čtvrtek)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: Zahrada 2000 o.s.


6) Koordinační a metodická činnost (předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH - 681 984,00)
Termín vyhlášení výzvy:          28. 11. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy:                      12. 12. 2011 v 17:00 hodin (pondělí)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: Člověk v tísni, o.p.s.


7) Terénní programy zaměřené na osoby s návykovým jednáním (předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH - 666 900,00)
Termín vyhlášení výzvy:          28. 11. 2011 (pondělí)
Ukončení výzvy:                      12. 12. 2011 v 17:00 hodin (pondělí)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: Darmoděj o.s.


8) Terénní programy a fakultativní služby (předpokládaná hodnota zakázky v Kč bez DPH - 6 031 568,00)
Termín vyhlášení výzvy:           27. 3. 2012 (úterý)
Ukončení výzvy:                        21. 5. 2012 v 16:00 hodin (pondělí)
Výběrové řízení ukončeno. Vysoutěžený dodavatel: Boétheia - společenství křesťanské pomoci o.s.