Tisková zpráva 01.07.2014

Projekt na podporu sociálně znevýhodněných osob se blíží do své závěrečné čtvrtiny

TISKOVÁ ZPRÁVA, Jeseník, 01. 7. 2014

Projekt Sociální integrace na Jesenicku, který město Jeseník realizuje již od roku 2011, se blíží do své závěrečné čtvrtiny. Jednotliví poskytovatelé budou poskytovat své služby ještě do konce března 2015. Během čtyř let tak podpořila Evropská unie, konkrétně Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a státní rozpočet prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, region Jesenicka.

 „Z ohlasů klientů i poskytovatelů sociálních služeb, představitelů města, ministerstva práce a sociálních věcí i široké veřejnosti je již nyní jasné, že projekt v našem regionu významně přispěl ke snížení nezaměstnanosti, úspěšně bojoval s bezdomovectvím, zadlužeností osob a pomohl lidem v boji proti různým druhům závislostí,“ říká koordinátorka projektu Markéta Reinerová. Cílem projektu byla snaha napomoci řešení situace lidí, kteří se ocitli z různých důvodů odstřiženi od většinové společnosti, což se podařilo. Projekt zajistil dostatek fungujících služeb, které zmírnily výše uvedené problémy a přispěly ke snížení počtu všech negativních jevů, se kterými se obyvatelé Jesenicka potýkají.

Velký zájem v rámci projektu byl o protidluhové poradenství poskytované společností Rubikon CENTRUM, o.p.s. – v rámci něhož bylo nabízeno zpracování osobních bankrotů, splátkových kalendářů či nabídka pomoci, jak jednat s exekutory či věřiteli. „Dluhoví poradci projektu odvádí opravdu vynikající práci. Jejich služby jsou lidem v rámci projektu zdarma, včetně zpracování osobního bankrotu, zatím co soukromé placené dluhové poradny, od zadlužených osob vybírají za stejné zpracování osobního bankrotu 6 000 – 25 000 Kč“, dodává Reinerová. Nejbližší občanská poradna, která nabízí dluhové poradenství zdarma, je přitom až v Šumperku. Tato služba byla poskytována do konce roku 2013 na celém území okresu Jeseník, nyní je poskytována pouze na území mikroregionu Jesenicko, a to prostřednictvím odborného poradenství pro klienty TP SKP Boétheia.

V rámci projektu je také velká pozornost věnována mládeži ve věku 16-26 let. Velmi se osvědčil víkendový provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 4. Lístek (Darmoděj, o.s.) nabízející  smysluplné trávení volného času  a tím předcházení negativním sociálně-patologickým jevům (např. potulka, kriminalita a výtržnictví apod.).  

V boji proti nezaměstnanosti dlouhodobě nezaměstnaných, závislých na sociálních dávkách či osob s duševním onemocněním  v rámci projektu pomáhala Zahrada 2000, o. s. a TP SKP Boétheia (práci díky nim našlo dosud kolem 100 osob). TP SKP Boétheia účinně pomáhal také osobám bez přístřeší, ohroženými chudobou či dluhy. Zahrada 2000 uspořádala v rámci projektu také workshopy na téma sociálního podnikání a zadávání společensky odpovědných veřejných zakázek.

S drogově závislými, se závislými na alkoholu či výherních automatech pracuje účinně v rámci projektu také Darmoděj, o. s. v rámci svého terénního programu (loni se jim podařilo vyměnit na 10 500 injekčních stříkaček na celém okresu Jeseník).

Pozornost byla zaměřena také na pracovníky v sociálních službách, kterým byla zajištěna podpora především na poli terénní práce a zvýšení jejich kvality prostřednictvím tématických odborných seminářů, které zajišťuje Člověk v tísni, o.p.s. Cílem projektu v jeho nynější závěrečné fázi je mimo jiné metodicky sjednotit postupy práce terénních pracovníků, vytvořit standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb.

Dále nás čeká monitoring a evaluace naplňování klíčových aktivit a závěrečná tisková konference, což má na starosti administrátor projektu Středisko sociálních služeb, o. p. s. Společnost Sociotrendy, s.r.o., která také vysoutěžila jednu ze zakázek projektumá za úkol zpracovat závěrečnou formativní analýzu dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu.

Celkem bylo dosud v projektu opakovaně podpořeno 567 osob, někteří lidé tak byli podpořeni ve více aktivitách.

Více na www.esfcr.cz a www.mujes.cz .

Kontakt pro média:
Ing. Markéta Reinerová
Koordinátorka projektu
Město Jeseník
725 939 857
marketa.reinerova@mujes.cz
http://www.mujes.cz/