Tisková zpráva 08.04.2013

Ocitli jste se v nelehké životní situaci, jste zadlužení a tlačí na vás věřitelé? I přes to, že si v danou chvíli nemusíte vědět rady, neobracejte se na tzv. oddlužovací společnosti, které slibují pomoc právě zadluženým lidem s finančními problémy. Výsledkem ve většině případů bývá, že tyto společnosti vaši finanční situaci ještě zhorší a dostanou vás do tragické situace. I tomu se v rámci projektu "Sociální integrace na Jesenicku" snažíme zabránit a nabízíme zdarma odborné protidluhové poradenství těm, kteří se ocitli v nouzi.

Oddlužovací společnosti, které se v poslední době začaly objevovat především v lokalitách s velkou mírou nezaměstnanosti, si své zadlužené klienty předem vytipují a následně je osloví s tím, že převezmou správu jejich dluhů. Tomu většinou předchází vypracování individuální finanční analýzy a vypočtení splátkového kalendáře. Za tyto služby si však společnosti nezapomínají účtovat nemalé provize, včetně vstupního poplatku. Tento poplatek se pohybuje v rozmezí 5 až 15 tisíc korun a je nevratný. Tedy – jinak řečeno – je to poplatek, který se klientovi nevrací ani v případě nesplnění stanovených cílů oddlužení. Z každé vypočtené a klientem schválené měsíční splátky si pak společnosti účtují provizi ve výši 15  20%. Tím to ovšem nekončí.

Uzavřením smlouvy mezi klientem a oddlužovací společností zadlužená osoba mnohdy nevědomky souhlasí s tím, aby se daná společnost stala prvním a hlavním věřitelem během plnění splátkového kalendáře. To následně umožní této společnosti strhávat si svou odměnu vždy jako první,“ říká Daniel Horký, dluhový poradce projektu. A v čem spočívá další nebezpečí této spolupráce? „Oddlužovací společnosti uzavírají s vybraným klientem tzv. mandátní smlouvu či smlouvu o poskytování finančních služeb. Obecný charakter těchto smluv ale často opravňuje společnosti ke zřizování nevýhodných pojistek či dalších úvěrů na klientovo jméno a zplnomocňuje je k jednání s věřiteli dlužníka,“ upozorňuje koordinátorka projektu Martina Mařáková. „To ale bohužel není vše“, navazuje na problematiku Lenka Tichavská, administrátor projektu. „Součástí smluv také bývá ujednání o sankcích, které vyplývají z neplnění smlouvou daných podmínek či povinností. Příkladem může být uvedení nepravdivých informací anebo jednoduše i zapůjčení si peněz k uhrazení stanovených vstupních a následných poplatků společnosti, uzavření další půjčky či prodlení s dohodnutou splátkou. Výše těchto sankcí ovšem nebývá nejnižší – běžně je účtováno 10 až 20 tisíc korun jednorázového poplatku za každé porušení smlouvy nebo je přímo pokutováno desítkami procent z celkové dlužné částky“.

Výsledek je tedy tristní – uzavření smlouvy s oddlužovací společností ve valné většině případů finanční situaci oslovených klientů spíše zhorší, než aby ji zlepšily. Mimo to běžné banky neberou oddlužovací společnosti, jako důvěryhodného partnera respektive je neberou jako žádného partnera, což představuje další riziko jak pro klienta, tak i pro banku samotnou. Pokud tedy potřebujete s vašimi dluhy poradit či pomoci, můžete se obrátit na našeho dluhového poradce, jehož kvalitu realizátor projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ garantuje. Poradí Vám s řešením zadluženosti, mapováním dluhů, komunikací s věřiteli, exekucí či s vyhlášením osobního bankrotu. Poradenství zajišťuje společnost RUBIKON Centrum o. s. se sídlem v Praze, jejíž detašované pracoviště se nachází v budově Městského úřadu Jeseník na ulici Karla Čapka 1147/10 (V. patro).

Dluhový poradce Daniel Horký jen upozorňuje, že do poradny je nutné se předem objednat, a to buď telefonicky na čísle 607 697 015 či e-mailem horkydaniel@seznam.cz. Další informace o poradenství i projektu naleznete na webových stránkách www.jesenik.org.