Tisková zpráva 05.10.2011

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ má prvního vítěze

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ má svého "ADMINISTRÁTORA"! Jeho úkolem bude zajištění obsahového a technického řízení projektu po celou dobu jeho realizace.

Úkolem administrátora bude  - mimo jiné - připravovat a realizovat celkem sedm výběrových řízení v rozsahu od 200.000 Kč do 6.031.568 Kč bez DPH, zprostředkovávat informace mezi vybranými dodavateli a realizačním týmem nebo zpracovat Závěrečný shrnující dokument projektu o realizovaných aktivitách,“ říká Petra Janhubováekonomický manažer projektu. Kromě výše uvedených povinností bude administrátor dále zajišťovat 3 workshopy v rámci monitoringu a evaluace naplňování klíčových aktivit, organizovat 20 pracovních setkání realizátorů výběrových řízení a realizovat 1 konferenci pro účastníky projektu.

Vyhlášeného výběrového řízení se zúčastnilo celkem 9 uchazečů z celé České republiky. V rámci hodnocení nabídek, které probíhalo v pondělí 15. 8. 2011 a v úterý 23. 8. 2011, byly 4 nabídky vyřazeny pro neúplnost dodané dokumentace. Zbylých 5 nabídek bylo seřazeno dle hodnotícího kritéria (tzn. nabídkové ceny) a následně byl vybrán nevhodnější dodavatel požadované služby – společnost Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku. „S výběrem dodavatele jsem nadmíru spokojena – s vysoutěženou organizací mám velmi dobré zkušenosti z dřívějších let a navíc jsem ráda, že bude podpořena místní firma a finance tak zůstanou v regionu,“ poznamenala koordinátorka projektu Martina Mařáková.

V následujících měsících tak bude zajištěno a vyhlášeno zbývajících 7 výběrových řízení, ze kterých vzejdou organizace zabývající se především prací s dětmi a mládežíprevencí negativních sociálně-patologických jevůzajišťováním pracovního dluhového poradenstvípodporou osob ohrožených návykovým jednáním, popřípadě závislých na drogách, alkoholu či výherních automatech, anebo poskytující služby azylového bydlení. Pozornost bude věnována také pracovníkům v sociálních službách, kterým bude zajištěna podpora především na poli terénní práce. Více se o projektu dozvíte na stránkách  www.mujes.cz  a www.esfcr.cz.