Tisková zpráva 22.02.2012

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ se rozjíždí naplno!

Projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ má vybrány konkrétní poskytovatele sociálních služeb, které budou díky projektu poskytovány až do března 2015.

Vybraní dodavatelé budou především poskytovat protidluhové poradenství a přímou pomoc při oddlužování konkrétních jedinců, provozovat víkendový chod nízkoprahového zařízení pro děti a mládež anebo zajišťovat terénní sociální práci zaměřenou na osoby s návykovým jednáním,“ říká koordinátorka projektu Martina Mařáková. Pozornost však bude věnována také pracovníkům v sociálních službách, kterým bude zajištěna podpora především na poli terénní práce. Vybraní dodavatelé služeb vzešli z pěti zadávacích řízení, která proběhla na konci loňského roku. Hodnotícím kritériem pro jejich výběr však nebyla pouze cena, ale také kvalita poskytovaných služeb. Organizacemi, které od 1. 1. 2012 do
31. 3. 2015 budou na území Mikroregionu Jesenicko poskytovat sociální služby, jsou:

  • Člověk v tísni o.p.s. zajišťující podporu pracovníkům v sociálních službách na poli terénní práce,
  • Darmoděj o.s. provozující nízkoprahový klub pro děti a mládež a zajišťující terénní program pro uživatele drog,
  • Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. poskytující protidluhové poradenství,
  • Zahrada 2000 o.s. zajišťující podporu klientům při opětovném vstupu na trh práce.

Spolupráci s nimi si už nyní pochvaluje Lenka Tichavská ze Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s., která projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ pomáhá realizovat.  „Spolupráce už začíná nést ovoce. Občanské sdružení Darmoděj například rozšířilo otevírací dobu svého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež i přes víkendy, kdy jejich služeb využilo přes 30 příchozích. Mimo to byly uspořádány besedy o zdravém životním stylu nebo životu bez drog,“ říká administrátorka projektu. Tuto službu doplňuje nově terénní program zaměřený na „vyhledávání“ dětí a mládeže od 16 do 26 let, takzvané děti ulice, které se sdružují na rizikových místech. Zpracována je i mapa těchto rizikových míst na území celého Mikroregionu Jesenicko. Terénní program zaměřený na osoby s návykovým jednáním, který navazuje na předchozí činnosti o.s. Darmoděj je již také v realizaci.  Další aktivitou je nově vytvořený vzdělávací program zaměřený na vznik místního týmu odborníků na dluhové poradenství a aktivity zaměřené do oblasti zaměstnanosti. Program probíhá od března 2012 pod hlavičkou Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. a nejenom o jeho výstupech budeme průběžně informovat na webových stránkách www.jesenik.org nebo www.esfcr.cz.