Tisková zpráva 20.06.2011

Projekt na podporu sociálních služeb se právě rozjíždí - nastupovat!

V květnu 2011 bylo Městu Jeseník předáno rozhodnutí výběrové komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V následujících měsících tak na území města dojde k realizaci projektu s názvem "Sociální integrace na Jesenicku" v předpokládané výši 20 468 280,00 Kč.

„V jesenickém regionu žije velký počet osob, které se nějakým způsobem potýkají s nezaměstnaností, bezdomovectvím, zadlužeností anebo různými druhy závislostí. Jedná se především o osoby tzv. žijící v sociálním vyloučení, ale tyto problémy se netýkají zdaleka jen jich. Projekt Sociální integrace na Jesenicku usiluje o řešení uvedených problémů,“ říká koordinátorka projektu Martina Mařáková. Cílem projektu je snaha napomoci řešení situace lidí, kteří žijí v dlouhodobé chudobě odstřiženi od většinové společnosti. Projekt zajistí dostatek fungujících služeb, které zmírní výše uvedené problémy a přispějí ke snížení počtu všech negativních jevů, se kterými se obyvatelé Jeseníku a Jesenicka vůbec potýkají.

O jaké aktivity konkrétně jde? Jedná se především o práci s dětmi a mládeží, a to jak přímo v terénu, tak i v rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Smyslem je motivovat je a zapojit do realizovaných aktivit, nabídnout cílové skupině smysluplné trávení volného času a tím minimalizovat negativní sociálně-patologické jevy (např. potulku, kriminalitu a výtržnictví). Významnou částí projektu je i zajištění pracovního a hlavně dluhového poradenství jednotlivcům i rodinám. „Situaci těchto lidí pomůže zlepšit právě systematická pomoc a sociální práce, ukazuje se to na příkladu řady dalších zemí i ze zahraničí. Není možné nechat je napospas jejich osudům a čekat, až se sami postaví na vlastní nohy,“ poznamenává Martina Mařáková.  Projekt počítá s podporou osob ohrožených návykovým jednáním, popřípadě závislých na drogách, alkoholu či výherních automatech. Cílem je především předcházet závislostem, minimalizovat zdravotní a sociální rizika i rizikový způsob života konkrétních jedinců. Pozornost bude zaměřena také na pracovníky v sociálních službách, kterým bude zajištěna podpora především na poli terénní práce. Mimo to je cílem projektu metodicky sjednotit postupy práce terénních pracovníků, vytvořit standardizovaný model spolupráce subjektů a pracovníků terénních služeb a zvýšit jejich kvality prostřednictvím tematických odborných seminářů.

Projekt bude realizován po dobu čtyř let, a to od června 2011 do května 2015. Podílet se na něm budou jak zaměstnanci Městského úřadu v Jeseníku (především pak v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví pod vedením Jany Křivánkové), tak i pracovníci Úřadu práce a zástupci neziskového i soukromého sektoru v regionu (i mimo něj). Ekonomickým manažerem projektu je Petra Janhubová.  Více na www.esfcr.cz a www.mujes.cz .