Muzikantská stezka

Muzikantská stezka

Záměr:
Práce na Muzikantské stezce by zahrnovaly terénní úpravy včetně doplnění mobiliářem a informační tabulí. Spodní část této přístupové cesty do lázní byla již realizována v minulosti. Stezka se nabízí jako alternativa k chodníku do lázní, který je sice projekčně nachystán, ale s dalším postupem musí město počkat na vyřešení majetkoprávního sporu u jednoho z pozemků, který se může táhnout roky. Muzikantská stezka dostala název podle hudebníků, kteří touto cestou chodili hrát na lázeňské koncerty.

Dotace:
schválena dotační žádost, realizace 2019