Muzikantská stezka

Muzikantská stezka

Popis:
Práce na Muzikantské stezce zahrnovaly terénní úpravy včetně doplnění mobiliářem a informační tabulí. Spodní část této přístupové cesty do lázní byla již realizována v minulosti. Stezka se nabízí jako přírodní alternativa k chodníku do lázní. Muzikantská stezka dostala název podle hudebníků, kteří touto cestou chodili hrát na lázeňské koncerty.

Dotace:
konec realizace