Výroční zprávy 2009-2012

Výroční zpráva 2012

Dle § 18 zákona č.106/1999 za rok 2012
Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2012 zaevidováno celkem 13 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
7 žádostí vyřízeno elektronickou poštou (bez poplatku)
0 žádostí vyřízeno elektronickou poštou (s poplatkem)
3 žádosti výřízeny datovou schránkou (bez poplatku)
1 žádost vyřízena písemně (bez poplatku)
2 žádosti nebyly vyřízeny z důvodu nesplnění náležitostí dle §14, odst. 2 zák. č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím (z toho jedna byla vyřízena jiným způsobem).

JUDr. Libor Látal
tajemník MěÚ

Zpracovala: Bc. Olga Hondlová, oddělení vnitřní správy
V Jeseníku dne 31.12.2012

Výroční zpráva 2011

Dle § 18 zákona č.106/1999 za rok 2011
Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2011 zaevidováno celkem 8 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
3 žádosti vyřízeny elektronickou poštou (bez poplatku)
1 žádost vyřízena elektronickou poštou (s poplatkem)
1 žádost vyřízena datovou schránkou (bez poplatku)
3 žádosti vyřízeny písemně (bez poplatku)

JUDr. Libor Látal
tajemník MěÚ

Zpracovala: Olga Hondlová, oddělení starosty
V Jeseníku dne 30.12.2011

Výroční zpráva 2010

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010
Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2010 zaevidováno celkem 9 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
4 žádosti vyřízeny elektronickou poštou (bez poplatku)
3 žádostí vyřízeny písemně (bez poplatku)
1 žádost vyřízena písemně (s poplatkem)
1 žádost pozastavena z důvodu neuhrazení poplatku

Ing. Věra Prosová
tajemnice MěÚ

Zpracovala: Olga Hondlová
V Jeseníku 5. 1. 2011

Výroční zpráva 2019

dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009
Na Městském úřadě Jeseník bylo v roce 2009 zaevidováno celkem 15 žádostí o podání informací ve smyslu zákona 106/1999 Sb.

Z toho:
4 žádosti vyřízeny elektronickou poštou (bez poplatku)
9 žádostí vyřízeno písemně  (bez poplatku)
2 žádosti vyřízeny písemně (s poplatkem)

Ing. Věra Prosová
tajemnice MěÚ

Zpracovala: Magdaléna Kopecká
V Jeseníku 11. 1. 2010