Komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI, RODINU A SOCIÁLNÍ VĚCI
Zjednodušená náplň činnosti: Zajišťuje společenské akce vítání občánků, návštěvu jubilantů, setkání důchodců atd.
Garant: Zdeňka Blišťanová
Předseda: Alena Šosová Řehová
Tajemník: Alena Kalinová
Členové: Renata Plevová, Vlasta Horáčková, Tereza Vodáková, Marie Nováková

zatím neproběhlo první zasedání komise