Komise - redakční rada

KOMISE - REDAKČNÍ RADA
Zjednodušená náplň činnosti:
Vydávání měsíčníku Naše město.

Garant: Tomáš Vlazlo
Předseda: Jiří Glabazňa
Tajemník: ----
Členové: Jiří Janík, Kateřina Tomanová

MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO

Příspěvky zasílejte na nasemesto@mujes.cz