Komise - redakční rada

KOMISE - REDAKČNÍ RADA
Zjednodušená náplň činnosti: Vydávání měsíčníku Naše město.
Garant: Tomáš Vlazlo
Předseda: Jiří Glabazňa
Tajemník: Richard Kapustka
Členové: Jiří Janík, Věra Holubová

MĚSÍČNÍK NAŠE MĚSTO