Za dědictvím V. Priessnitze

Za dědictvím V. Priessnitze

Záměr:
Společný projekt města Jeseníku a vysoké školy v Nyse. Součástí projektu je několik aktivit. První z nich je rekonstrukce horního partu Muzikantské stezky, druhou aktivitou je obnova Editina pramene nedaleko Muzikantské stezky. Poslední aktivitou jsou workshopy pro studenty vysoké školy v Nyse a studenty středních škol v Jeseníku.

Stav:
schválena dotace, realizace 2019-2020

Dotace:
Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd