Za dědictvím V. Priessnitze

Za dědictvím V. Priessnitze

Popis:
Společný projekt města Jeseníku a vysoké školy v Nyse. Součástí projektu bylo několik aktivit. První z nich byla rekonstrukce horního partu Muzikantské stezky, druhou aktivitou obnova Editina pramene nedaleko Muzikantské stezky. Poslední aktivitou byly workshopy pro studenty vysoké školy v Nyse a studenty středních škol v Jeseníku.

Stav:
ukončena realizace

Dotace:
Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd

Ke stažení