Program nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Jeseníku

2. zasedání zastupitelstva proběhne 21.2.2019 v zasedací místnosti budovy IPOS