Program nejbližšího zasedání Zastupitelstva města Jeseníku

18. zasedání zastupitelstva města proběhne 4. listopadu od 15 hodin v zasedací místnosti budovy IPOS