Centrum společných aktivit

Centrum společných aktivit

Popis:
V nově revitalizovaných prostorech centra se budou uskutečňovat společné aktivity mezi různými zájmovými, věkovými a profesními skupinami obou měst (senioři, hudební skupiny, školní divadla, zájmové spolky, atd.) s výrazným přeshraničním efektem. Více informací o centru naleznete na www.csajesenik.cz

Stav:
od léta 2019 běží projektové aktivity

Dotace:
Interreg V-A Česká republika - Polsko