Právní stav Územního plánu Lipová-lázně po změně č.1