Škola pro všechny II

Škola pro všechny II

Základní informace o projektu:
Název projektu: Škola pro všechny II
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013617
Doba trvání projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022
Příjemce podpory: Město Jeseník
Rozpočet: 39 224 284,63 Kč

Anotace projektu:
Projekt se zaměřuje na rozvoj kvalitních podmínek pro společné vzdělávání všech žáků, včetně žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Součástí projektu je i řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků podpořit je v dosahování školního úspěchu a zabránit předčasnému odchodu ze vzdělání. Tyto činnosti povedou ke zvýšení inkluzivnosti vzdělávání v území ORP Jeseník jakožto sociálně vyloučené lokalitě. Další informace zde

Dotace:
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání