Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II

Základní informace o projektu:
Název projektu: 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009718
Doba trvání projektu: 01.10.2018 – 30.09.2021
Příjemce podpory: Město Jeseník
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rozpočet: 12 598 316 Kč

Anotace projektu:
Cílem MAP II je i nadále rozvíjet spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání v území ORP Jeseník. Dojde k aktualizaci analytických vstupů do MAP a revizi analytické části. Nadále bude probíhat případná aktualizace Strategického rámce MAP. Předpokládáme pokračování tvorby akčních plánů (fáze implementace) v ročních cyklech, které budou kopírovat školní roky. Další informace: vzdelavanijesenicko.cz

Stav:
realizace

Dotace:
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání